"A legnagyobb előny, amelyet a múzsákkal való jótékony társalkodásból nyerhetünk, az, hogy a tanulás és az olvasás megtaníthat természetünk legyőzésére és megszelidítésére."

/Plutarkhosz/

"Mi egy könyv? Egymásra való keövetkezése apró jeleknek. Semmi több. Az olvasónak magának kell előhívni a formákat, színeket és érzéseket, amelyeknek e jelek megfelelnek. Tőle függ, hogy a a könyv fakó legyen vagy ragyogó, izzó vagy jéghideg. Ha jobban tetszik azt mondanám, hogy a  könyv  minden szava  egy-egy rejtelmes ujj, amely úgy érinti agyvelőnk egy-egy idegszálát, mint valami hárfa húrját, és hangot ébreszt zengő lelkünkben."

/Anatole France/

"A könyv barátja a magányosságnak; egyéniségfelszabadító. A magányos olvasásban önmagát kereső embernek megadatik az a szerencse, hogy rátalál önmagára."

/Duhamel/